Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

3.12. - Otcov dom - Mt 15, 29 - 37

3.12. - Otcov dom - Mt 15, 29 - 37
Refrén dnešného responzóriového žalmu hovorí: „Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.“ Čítam si ho znova a znova a nemôžem sa prestať tešiť.

Je krásne veriť v Boha, ktorý je tak dobrý, že ho môžeme volať Otec, tak verný, že nám chystá dom, tak milujúci, že nás k sebe pozýva na celú večnosť a tak štedrý, že má miesto pre mnohých...

Plug and pray:
Pane Ježišu, ty si povedal, že v dome Tvojho Otca je mnoho príbytkov (porov. Jn 14, 2). Posilni dnes našu vieru v Teba a daj, aby nás myšlienka na nebo povzbudzovala a rozveseľovala v ťažších chvíľach nášho života.

V akcii:
Svoju radosť vo forme úsmevu či slova môžem odovzdať tomu, koho dnes uvidím zúfalého alebo smutného.

Bonus:
Toto ste už videli?
Evanjelium na dnešný deň:
Mt 15, 29 - 37

Zdroj: Projekt Vianoce