Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

30.11. - Buďte pripravení a bdejte! - Mk 13, 33-37

30.11. - Buďte pripravení a bdejte! - Mk 13, 33-37
„Bdieť“ znamená: byť pripravený – byť kresťanom katolíkom. To dnes nie je ľahká úloha. Mal/a by som vedieť, čo to znamená.


Na to sú priatelia, kňazi, naše stretká a spoločenstvá medzi ľuďmi, ktorí potrebujú Božiu pomoc na to, aby boli lepšími, krajšími a hlavne, aby sa viac usmievali.

- byť pripravený prijať: svoj kríž, seba, akúkoľvek úlohu či prácu, okolie, ľudí, spolužiakov, rodičov, súrodencov. To ale nejde bez pripravenosti prijať Tvorcu tohto všetkého.

Plug and pray:
Otče, Ty vieš koľko som a viem byť ponorený vo veciach, ktoré neprinášajú osoh mojej duši. Prerastajú ma. :/ Rád by som ale bdel, pretože viem, ako mi je dobre s Tebou a s vecami, ktoré mám len, keď som pri Tebe a v Tvojej milosti. POMÔŽ mi preto navrátiť sa do Tvojej milosti, aby som sa s Duchom Svätým mohol pripraviť na príchod Tvojho milovaného Syna.

V akcii:

Hľadaj a rob dobro! Spoveď, adorácia. Skutky (odpustenie priateľovi, kamarátovi, rodičom). Porozprávaj sa s nimi o tom, čo Ťa trápi, hľadaj pomoc (ako prekonať životné udalosti, ako byť lepším, ako si poradiť), pýtaj sa a hľadaj, budeš obdarovaný...

Bonus:Evanjelium na dnešný deň:
Mk 13, 33-37

Zdroj: Projekt Vianoce