Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Ó chýr preblahý

[: Ó, chýr preblahý, ó, čas predrahý! :]
Zasľúbený dávno svetu, Vykupiteĺ, hľa, už je tu.
Ó, chýr preblahý, ó, čas predrahý!

[: Zvuky nebeské, spevy anjelské! :]
Hlásia, že Syn Boží z neba v telo ľudské odel seba.
Ó, chýr preblahý, ó, čas predrahý!

[: V kraji Betlémskom, v lone panenskom. :]
Syn sa zrodil, prevznešený, človek s Bohom zjednotený.
Ó, chýr preblahý, ó, čas predrahý!

[: Sveta Stvoriteľ, Pán a Riaditeľ! :]
Nám podobným tvorom stal sa, aby za nás v obeť dal sa.
Ó, chýr preblahý, ó, čas predrahý!


Sponzorované odkazy