Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

17.12. - Rodinná kronika - Mt 1, 1 - 17

17.12. - Rodinná kronika - Mt 1, 1 - 17
Pri čítaní evanjelia dnešnej sv. omše si človek položí otázku, čo mi môže povedať toto čítanie rodokmeňa Ježiša Krista? Veď tam je kopec mien, mnohé také smiešne (Salmon, Obed, Zár, Sadok, ...) a žiadne poučné slová.

No skúsme sa tu pozrieť na to, ako Duch Svätý vyzdvihol rodinu, Božiu rodinu. Boh chce, aby sme si pri čítaní tejto pasáže pozreli na svoju rodinu a skúsili za ňu ďakovať. Môžeme skúsiť ďakovať a za životy tých členov, ktorých sme nepoznali, lebo bez nich by sme tu neboli. Nie sú tu len muži z rodiny, ale taktiež ženy, ktoré sa stali sväté a veľké a keď sa v médiách hovorí, že Cirkev je proti právam žien, tak im treba pripomenúť, že Cirkev s nimi vždy rátala a s nimi ráta a práve ony majú v nej špeciálne miesto - miesto matiek.

Boh nás spísal do svojej rodinnej kroniky, dal nám miesto v rodine, v Božej rodine a on jedného dňa prečíta aj naše meno, preto buďme vďační za to, že si nás vybral do rodiny s veľkým R.

Plug and pray:

Pane, ty si povedal naše meno a zapísal si nás do svojho rodokmeňa. Daj prosíme, aby sme dokázali nasledovať našich predkov vo viere a mohli sa tak aj my zapísať do kroniky Tvojho srdca. Pane, keď sa v tejto dobe ozývajú hlasy za to, že rodina je hocijaký pár, chceme Ťa dnes prosiť aj za ľudí, ktorí tieto názory šíria a propagujú, aby aj oni počuli ako Boh volá ich meno a chce, aby aj oni boli zapísaní v Jeho knihe.

V akcii:
„Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.“ Štrnásť znamená v biblickej reči dvojitú plnosť, čiže aj úplnú plnosť. Preto sa aj my dnes snažme, aby od Krista po koniec našej rodinnej kroniky bolo 14 ;-) Venujme preto dnes Bohu modlitbu a prosme ho, aby celá naša rodina aj prítomná aj budúca bola v plnosti Boha.

Bonus:
Chris de Burgh raz zložil pieseň Read my name, skúsme sa pri jej počúvaní obrátiť na Boha s prosbou, aby aj on prečítal naše meno. (slová)
Zdroj: Projekt Vianoce