Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

15.12. - Čo ste vyšli vidieť? - Mt 11, 2 - 11

15.12. - Čo ste vyšli vidieť? - Mt 11, 2 - 11
“Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.”


Už je tretia adventná nedeľa.
Zdá sa, že slepí nevidia, chromí nechodia,…dokonca ani mŕtvi nevstávajú.

S Tebou sa niečo deje?
Alebo čakáš na veľký zázrak? Chceš nejaké potvrdenia a dôkazy Božej existencie, prítomnosti?

Čo vlastne chceš vidieť?

Častokrát si mnohí z nás predstavujú, čo by mohlo byť, keby… Ako by to Ten hore mohol zariadiť a ukázať… Chceme vidieť pre nás nemožné veci, ale vieru dostatočne veľkú na to nemáme.

Zázraky sa však dejú neustále!

Máš oči a uši na stopkách tak ako Ján? Hľadáš a snažíš sa čítať život a znamenia tejto
doby? Aj ona má svojich prorokov.

Každý jeden deň môžeme sledovať mnoho malých-veľkých zázrakov aj v bežnom
stereotype života. To je to prvé, čo musíš urobiť. Vidieť prítomnosť Boha v každom dni, v každom kroku, v každom človeku, v každom šťastí i nešťastí.

Ak sa nám toto bude dariť, nielen že budeme môcť, ale je našou povinnosťou vydávať
svedectvo, ohlasovať radostnú zvesť a “pripravovať cestu Pánovi”, tak ako to robil Ján.

Plug and pray:
Pane, ty ku mne prichádzaš a zjavuješ sa mi každý deň - v peknom dni, v priateľoch, v múdrom učiteľovi, v neznámych spolucestujúcich, ráno, na obed, večer, v škole, s rodinou, v prírode, v meste, doma, na ulici,…

Chcem prežívať všetky moje aktivity, môj čas - s Tebou. Prosím ťa, pomôž mi vnímať Tvoju
prítomnosť a daj mi odvahu, aby som bol tvojim svedkom a pripravoval Ti cestu - slovom i
príkladom.

V akcii:

Budem sa dnes snažiť hľadať Boha a jeho prítomnosť v každom kroku, každej maličkosti. A dobro a radosť, ktorú objavím sa budem snažiť dávať ďalej.

Bonus:

…takto to potom bude fungovať:)
Zdroj: Projekt Vianoce