Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

13.12. - POHĽADaj v druhých dobro - Mt 11, 16 - 19

13.12. - POHĽADaj v druhých dobro - Mt 11, 16 - 19
Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“

Zamyslenie
„Zas spravil niečo zlé. Sto krát som sa mu už snažil povedať, aby to nerobil ...a spravil to znova.“
Takto by mohol Boh hľadieť na nás. Ale aj napriek našim chybám sa stále pozerá pohľadom plným lásky. Mohol by sa na nás pozerať pohľadom, akým sa aj my často pozeráme na druhých. Však to by sme neboli my, ak by sme stále nehľadali na druhých iba chyby. Ako často hovoríme o druhých zle, porovnávame ich, nespravodlivo ich obviňujeme.
A Ježiš? Pozerá sa na nás pohľadom láskavým, pohľadom milosrdenstva a odpustenia. A aký je Tvoj pohľad?

Plug and pray
Pane daj mi pohľad, akým sa TY pozeráš na svet,
daj mi slová, akými sa ty prihováraš ľuďom,
daj mi myšlienky, akými ty rozmýšľaš o našich skutkoch
a nakoniec daj mi srdce odpúšťajúce a láskavé.

V akcii
Skús sa dnes pozerať na druhých, na svet Božím pohľadom...zrazu sa ti otvoria oči a uvidíš veci, o ktorých si ani nevedel, že Ťa obklopujú.

Bonus: Zmena
Zdroj: Projekt Vianoce