Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

20.12. - ÁNO! Fiatom to začalo... - Lk 1, 26-38

20.12. - ÁNO! Fiatom to začalo... - Lk 1, 26-38
Fiat - nech sa stane! Stačilo jedno Máriino slovo. Povedať Bohu „ÁNO“ a prišiel na svet ten, ktorý nám otvoril nebo.

V podstate Panna Mária vôbec nevedela, do čoho ide. Nevedela o tom, za akých podmienok sa Ježiš narodí, nevedela o úteku do Egypta, o strate dvanásťročného Ježiša v chráme, nevedela o tom, aký bude koniec Jeho pozemského života... ale dôverovala a napriek všetkému povedala Bohu „ÁNO“, nechala sa Ním viesť...
Aj my máme dennodenne mnoho ponúk a musíme sa rozhodovať, ktoré prijmeme. A ak v našich rozhodnutiach budeme počítať s Bohom a budeme mu dôverovať, určite sa rozhodneme správne.

Plug and pray:
Pane, odpusť mi každú chvíľu, keď som Ti pre moju pohodlnosť, lenivosť, nedôveru... povedal/a NIE. Daj, aby som na Tvoje ponuky vždy odpovedal/a ÁNO aj s pomocou Panny Márie, ktorá to urobila bez zaváhania. Pane, nechávam Ti dnes voľnú ruku. Veď ma tam, kam Ty chceš.

V akcii:
Poprosím dnes Pannu Máriu o to, aby mi pomáhala odpovedať ÁNO na Božie ponuky :))

Bonus:
Fiatom to začalo... nech sa stane!
Evanjelium na dnešný deň: Lk 1, 26-38

Zdroj: Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže