Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

18.12. - Námet na telenovelu - Mt 1, 18-24

18.12. - Námet na telenovelu - Mt 1, 18-24
Predpokladám, že nikto z nás by sa nechcel ocitnúť v situácii, ktorú zažil sv. Jozef. S Máriou sa spoločne pripravujú na svadbu, na ktorú sa určite veľmi tešia. Keď tu zrazu Jozef zistí, že jeho snúbenica čaká dieťa, ktorého otcom nie je on. Úvod ako stvorený pre klasické telenovely preplnené intrigami, rozchodmi a návratmi, veľkými scénami...

Svätý Jozef však reaguje ako statočný, rozumný a pokorný muž. Začína nad všetkým uvažovať. Nechce veci komplikovať a ani nikomu ublížiť. Milujúc Máriu nadovšetko, chce ju prepustiť len potajomky, aby ju nevystavil verejnej potupe. Pán Boh ho postavil do veľmi ťažkej situácie, no nenechal ho „v kaši.“ Vo sne mu vyjavil svoje plány a Jozef sa ich rozhodol prijať.

Aký je dnes náš život uponáhľaný. Akcia za akciou, práca, škola, priatelia, koníčky, zháňanie darčekov... Zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, čo vlastne prežívam, sa mi častokrát zdá zbytočná strata času. Napokon však zisťujem, že robím zlé rozhodnutia, venujem čas veciam, ktoré nie sú dôležité a tie podstatné mi unikajú.

Plug and pray
Pane, daj mi, prosím, pokoru a vieru sv. Jozefa. Daj mi, prosím milosť, nech si vždy nájdem čas uvažovať a v modlitbe Ti zverovať udalosti, ktoré prežívam. Prosím Ťa tiež o odvahu uskotočňovať to, k čomu ma povolávaš.

V akcii
V zhone predvianočných nákupov si nájdem čas, v ktorom si premyslím a premodlím, čo ako chcem využiť zostávajúce dni adventu.

Bonus:
Kľud, mier, pokora, láska ...

  


Evanjelium na dnešný deň: 
Mt 1, 18-24

Zdroj: Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže