Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianoce 2011 v Turč. Tepliciach - rozhovor s primátorom M. Sygútom

Vianoce 2011 v Turč. Tepliciach - rozhovor s primátorom M. Sygútom
1. Aké predvianočné podujatia ste pripravili tento rok pre svojich obyvateľov?
Vianočné obdobie začneme Mikulášom, ktorý bude pred mestským úradom deťom rozdávať malé darčeky. V tento deň navštívime aj našich starších spoluobčanov v klube dôchodcov. V Turčianskych Tepliciach budeme mať tradične, ako každý rok, vianočné trhy. Od 19-teho do 20-teho decembra budú v centre mesta rôzne stánky a v utorok 20-teho môžu prísť obyvatelia na primátorsky punč. Novinkou bude charitatívna akcia, ktorá bude v tento deň organizovaná študentmi miestnej strednej školy.

2. A čo Silvester? Bude aj ohňostroj?
Pravdaže ohňostroj na Silvestra nesmie chýbať a okrem neho organizujeme aj diskotéku.

turc-tep

3. Osobná otázka, pán primátor, ako si spomínate na Vianoce z detstva?
Vianoce z detstva sa mi spájajú s pokojom a harmóniou. Slávili sme ich tradične.
Na strope sme mali zavesenú vetvičku, na ktorej boli jabĺčka, vlašské orechy, socialistické salónky a pár gúľ. Pri štedrovečernom stole nesmela chýbať modlitba, oplátka s medom, cesnak a neskôr sme spoločne išli na polnočnú svätú omšu. Všetkému predchádzalo ranné koledovanie.

4. Ako vnímate Vianoce vy osobne a ako ich najradšej trávite?

Už viac ako desať rokov trávim Vianoce u rodiny a priateľov v Rumunsku. Je to čas pokoja a čas vzájomného porozumenia, bez zbytočných pompéznych darov a zháňania sa po materiálnom. Je to čas, ktorý načrieva do nášho najľudskejšieho a najintímnejšieho prečo človek človekom je, kedy Boží syn prichádza na svet v ľudskej podobe a dáva nám nádej, že spravodlivosť, láska a vzájomné porozumenie sú jediným možným riešením akýchkoľvek kríz, nedorozumení a sporov.

Ďakujeme Vám za rozhovor a želáme veľa ďalších úspechov.