Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Hoši, honem vzhůru

Hoši, honem vzhůru, půjdem na koledu,
spěšne vstávejte!
Narození Páně oslavovat budem,
jen se chystejte.
[: Instrumenty také vemte, jaké kdo máte, :]
dobře naštemujte, piáno i forte,
tuš mu zahrajte!

Děvčata, vy zpívat budete pomáhat
libými hlasy,
ať se množí sláva vždycky neskonalá
po všecky časy.
[: Gloria, gloria, in excelsis Deo :]
a na zemi pokoj lidem dobré vůle
budiž popřáno.

Vám též, hospodáři, přejem, ať se daří
všecko, co máte
v domě i na poli, v stodole, kdekoli,
čím vy vládnete.
[: Požehnání Boží ať přijde na vše zboží, :]
by nám Ježíšek dal, hojnost všeho popřál
z milosti boží.

Kdo nám dá koledu, jako by dal Bohu,
jemu samému,
neb to sám oznámil. v Písmě svatém zjevil,
věříme tomu.
[: Za to nám radost dá, jež nepomine nikdá, :]
ale až na věky trvat bude vždycky
vaše náhrada.

Sponzorované odkazy