Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Ejhle, chasa naše

Ejhle , chasa naše,
běží ze salaše,
[: k Ježíškovi malému,
Kristu Pánu krásnému :]
ve zpěvu děkují,
jemu se klanějí,
a se všemi tvorami,
skalami a horami
plesají.

Drahé Jezulátko,
roztomilé děťátko,
[: zrozené si v chudobě,
trpíš vše dobrovolně, :]
bys vyslobodil nás;
ty znáš srdce každého,
jak zlého, tak dobrého,
všechněch nás.

Ó, milý Ježíšku,
podej nám ručičku,
[: popřej nám tě kolébat,
vesele prozpěvovat, :]
Ježíšku roztomilý,
smiluj se nad námi,
naplň nás svou milostí,
uveď nás do radosti,
buď s námi.

Sponzorované odkazy