Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Ó, Kresťania (Adeste Fideles)

Ó, kresťania, poďme, radostne plesajme
a postojme pri jasliach v Betleheme.
Dieťatko, ajhľa, nám sa narodilo:
[:ó, pozdravme ho vrúcne,:]
veď pokoj, radosť, spásu nám prinieslo.

K nám prišiel Pán slávy, Boh a človek pravý,
k nám prišiel, keď na to bol už čas daný,
z pokornej čistej vyvolenej Panny.
[:Ó, klaňajme sa Jemu,:]
On od Boha je Spasiteľ poslaný.

Ó, kresťania, vstaňme, Hospodina chváľme
a s anjelmi radostne zaspievajme:
Sláva buď Pánu Bohu na výsosti
[:a ľuďom dobrej vôle,:]
buď pokoj v srdciach z Kristovej milosti.
Sponzorované odkazy