Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

24.12. - Zachariášov chválospev23.12.2022 (14:30)

Sadnem si na chvíľku k jasličkám a budem pri nich meditovať o Božej láske.

Evanjelium:
Lk 1, 67-79

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

Zamyslenie:
Zachariášov chválospev – Benediktus je druhým chválospevom v Lukášovom evanjeliu, prvý je Máriin chválospev – Magnifikat. Zachariášovi sa zjavil Pánov anjel a zvestoval mu, že sa mu z neplodnej manželky Alžbety v pokročilom veku (v starobe) narodí syn, Ján Krstiteľ, ktorý bude „prorokom Najvyššieho”. Zachariáš sa zdráhal uveriť anjelovým slovám, preto na dôkaz onemel. Tento chválospev predniesol v prorockom duchu po tom, čo sa mu rozviazal jazyk.
A dnes je ten deň – Štedrý deň, ten dlho očakávaný deň, na ktorý čakajú ľudia na celej zemi, celý rok. Dnes nás čakajú ešte posledné prípravy, chystačky, dobalenia, dobiehania... ALE dnešný večer je o niečom inom, je o Ňom, o Jeho narodení, lebo nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka.

Plug and Play:
Maličký Ježiš, prosím ťa, dotkni sa môjho srdca, aby sa spojilo s Tvojím.

V akcii:
Sadnem si na chvíľku k jasličkám a budem pri nich meditovať o Božej láske.

Bonus:
Zdroj: Projekt Vianoce, Foto: Projekt Vianoce

1. TIP na darček
Nabíjateľný ohrievač rúk
2. TIP na darček
Infinity Heart,
3. TIP na darček
Inteligentná hra Gravity Maze
4. TIP na darček
Nočná lampa Galaxy

Sponzorované odkazy