Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

21.12. - Aj my sme pozvaní vydať sa na cestu21.12.2022 (15:00)

Dnes láskavým slovom, vypočutím alebo iným dobrým skutkom obohatím deň iného človeka.

Evanjelium:
Lk 1, 39-45

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.”

Zamyslenie:
Táto evanjeliová sťať nám ponúka obraz dvoch žien, ktoré zažili zázrak počatia a spoločne prežívali vzájomnú radosť z tohto požehnania od Pána. Cítite aj vy veľkú bázeň pred Bohom, vďačnosť, prajnosť, starostlivosť, láskavosť, priateľstvo, pokoj, blaženosť, keď si predstavíte celú túto scénu? Áno, poviete si, že „nám sa taký zázrak nestane”, veď… Uvedomujeme si, že Boh koná zázraky v našich životoch každý deň? Dáva nám život, stará sa o nás prostredníctvom iných ľudí, a koľkokrát „sme už mali šťastie” v nejakej situácii? Podľa Máriinho príkladu sme pozvaní k svojmu „fiat”, sme pozvaní vydať sa na cestu s Kristom, priniesť ho iným ľuďom a prežívať s nimi radosť z tohto stretnutia, oBOHatiť životy iných naším svedectvom.

Plug and pray:
Pane, hovorím svoje „Fiat” na tvoju vôľu v mojom živote. Konaj ako ty chceš a posilňuj ma na ceste, aby som dokázal svedčiť o zázrakoch, ktoré konáš v mojom živote.

V akcii:
Dnes láskavým slovom, vypočutím alebo iným dobrým skutkom obohatím deň iného človeka.

Bonus:
 Zdroj: Projekt Vianoce, Foto: Projekt Vianoce

1. TIP na darček
Robot Heads Up - Šteňa
2. TIP na darček
Šampón a pena do kúpeľa Spiderman
3. TIP na darček
Najkrajšie Andersenove rozprávky
4. TIP na darček
Kolobežka MASTER Stunt Free style

Sponzorované odkazy