Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Nachádzať JežišaAutor: redakcia
26.12.2021 (10:00)

Hľadaj a nájdi aj Ty dnes Ježiša vo svojich blížnych. Rodičia sa určite potešia, keď sa pustíš do umývania riadu po obede, prípadne si k nim sadneš a miesto času venovaného elektronike si zahráte niečo spolu alebo sa pôjdete prejsť.

Evanjelium:
Lk 2, 41-52

Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.
Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.
A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.
Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: "Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!" On im odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.
Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Zamyslenie:
Ako malí chlapci sme s bratom vždy ráno po svätej omši na Narodenie Pána chodievali zaklopať susedovcom vo vchode s radostnou zvesťou a otázkou „Narodil sa aj vám Ježiško?“ V dnešný deň, keď už sú darčeky rozbalené, kapor dojedený a šalát už väčšina ani nechce vidieť, je dobré sa spýtať aj samého seba, či sa mi narodil Ježiško. Akú rolu hrá v mojom živote? Som ochotný mu tak, ako On mne, odovzdať všetko? Ktoré z vecí, ktoré som dostal, by som bez váhania posunul ďalej? Mária a Jozef museli hľadať a našli Ježiša. Našli Ho v dome svojho Otca. Avšak Ježiš nám sám hovorí: čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Ježiš od nás nechce, aby sme (opäť) spasili celý svet, ale túži, aby sme Ho nachádzali vo svojich blížnych a navzájom si pomáhali, povzbudzovali sa, rozosmievali sa a spoločne v šľapajach narodeného dieťatka Ježiša nasledovali Jeho, ktorý je Cesta do neba k Otcovi. Svätý Štefan ho dokázal nájsť aj v tých, ktorí ho kameňovali. A jeden z nich sa stal jedným z Ježišových najhorlivejších nasledovníkov.

Plug and pray:
Ježiško, narodil si sa, aby si nám ukázal Lásku, ktorou nás miluje Boh. Nie vždy sme jej hodní a nie vždy konáme v súlade s ňou. Nie vždy sa nám podarí nachádzať Ťa v našich blížnych, najmä keď nerobia úplne tak, ako by sme si to my sami predstavovali. Prosíme Ťa, pomáhaj nám vidieť Tvoj odraz v druhých a dokázať sa pre nich obetovať a ukrojiť si zo svojho pohodlia.

V akcii:
Hľadaj a nájdi aj Ty dnes Ježiša vo svojich blížnych. Rodičia sa určite potešia, keď sa pustíš do umývania riadu po obede, prípadne si k nim sadneš a miesto času venovaného elektronike si zahráte niečo spolu alebo sa pôjdete prejsť.

Bonus:
Zdroj: Projekt Vianoce, Foto: Projekt Vianoce

1. TIP na darček
Infinity Heart,
2. TIP na darček
Gauč alebo šťastie
3. TIP na darček
Inteligentná hra Gravity Maze
4. TIP na darček
Vera Wang Princess

Sponzorované odkazy