Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Radostné OčakávanieAutor: redakcia
24.12.2021 (10:00)

Čo môžem spraviť preto, aby som vo svojej rodine bol svedkom Ježišovho narodenia? Pomôcť mamke v kuchyni, či prestrieť stôl na večeru,... Nájdi si svoj skutok lásky.

Evanjelium:

Lk 1, 67-79

Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval:
"Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka
ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
aby sme mu bez strachu slúžili
vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse,že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja."

Zamyslenie:
Evanjelium zo štedrovečerného rána nám predstavuje prekrásny chválospev Zachariáša, ktorý po mesiacoch mlčania dostal opäť schopnosť prehovoriť. Dostal milosť, aby pochopil, kým sa stane jeho syn Ján Krstiteľ a aj Ježiš, ktorý prichádza, aby naplnil zákon a splnil Božie prisľúbenia pre Izraelitov aj celý svet.

Dnešný deň prežime v radostnom očakávaní príchodu Emanuela. Lebo nastal milostivý čas, keby nám “Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.”

Plug and pray:
Ježiš, prichádzaš dnes do môjho srdca, chceš sa v ňom narodiť každý deň. Prosím o túžbu po Tebe, o vďačnosť za všetky milosti, ktorými si ma obdaroval a o pravú radosť.

V akcii:
Čo môžem spraviť preto, aby som vo svojej rodine bol svedkom Ježišovho narodenia? Pomôcť mamke v kuchyni, či prestrieť stôl na večeru,... Nájdi si svoj skutok lásky.

Bonus:
Zdroj: Projekt Vianoce, Foto: Projekt Vianoce

1. TIP na darček
Nočná lampa Galaxy
2. TIP na darček
Gauč alebo šťastie
3. TIP na darček
Kamera Furbo pre psov
4. TIP na darček
Tréningové kocky

Sponzorované odkazy