Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianočná abeceda S-ZAutor: redakcia
(13:30)

Za každým písmenom v abecede sa skrýva vianočný symbol. Odhaľte ich spolu s nami.
 

S


Stromček -Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. V kresťanskom ponímaní zelené vetvičky symbolizujú biblický strom poznania. Rozžaté sviečky symbolizujú svetlo sveta - Spasiteľa -, ktoré prišlo na svet, aby zahnalo tmu zla, hriechu a pohanstva.
Sviečky - 4 adventné sviečky na adventnom venci sa zapaľujú postupne každú adventnú nedeľu jedna. Symbolizujú mýtické obdobie 4000 rokov od biblického stvorenia sveta po narodenie Ježiška. Každá sviečka predstavuje 1000 rokov.

T


Traja králi - v skutočnosti boli traja mudrci Gašpar, Melichar a Baltazár. Prišli do Betlehema na ťavách za novorodeniatkom. Cestu im ukázala hviezda, ktorá oznamovala narodenie Božieho syna. Prišli sa pokloniť Božiemu synovi a doniesli mu dary kadidlo, zlato a myrhu.

V


Vigilija - 24. december má na Slovensku niekoľko názvov. Oficiálne sa tento deň a večer volá Štedrý deň pre bohato prestretý stôl a množstvo jedál. Na východnom a čiastočne aj na strednom Slovensku sa vyskytuje názov "vilija" alebo "vigilija", odvodený od latinského "vigília", čo znamená predvečer sviatku.

Vinše - vo vianočných vinšoch sa okrem Božieho požehnania dlhé roky spomínala bohatá úroda, plné stodoly, hojný počet dobytka. Od toho totiž záviselo prežitie starých Slovanov, ktorí boli úzko spätí s pôdou. Po dedinách chodili koledníci a vinšovali vinše, za čo si vyslúžili koláčiky, jabĺčka, oriešky či drobné peniažky.

A ja vám vinšujem na tú svätu Viliju,
žeby vám dal Pán boh v šťastí, v zdraví
lepších rokov dožiť a prežiť,
ako ste sa dožili a prežili.

Večera - štedrá večera je slávnostná večera 24.12., ktorá sa začína vianočným vinšom a modlitbou. Na štedrú večeru sa pripravujú tradičné jedlá, oblátky s medom, cesnakom, orechami, kapustnica, strukovinové polievky, hríbová omáčka, krupičná kaša, ryba so zemiakovým šalátom. Tieto tradičné jedlá sa rôznia od regiónu k regiónu. Na slávnostnom stole neboli len misy s jedlom, ale aj predmety, ktoré mali zabezpečiť rodine zdravie, šťastie a dobrú úrodu.

Z


Zvyky - vianočné sviatky odjakživa boli spojené s tradíciami a zvykmi. Rôzne rituály ľudia dodržiavali už počas adventu. Vo zvykoch prekvitá aj symbolika predmetov a pokrmov. Napríklad, nohy stola boli omotané reťazou, aby rodina bola súdržná a jednotná, pod obrusom drobné mince, aby v budúcom roku bol dostatok. Na štedrovečernom stole nesmela chýbať sviečka, Biblia a jedno miesto bolo prestreté navyše, pre pútnika, alebo zosnulého príbuzného. Počas večera sa dodržiavali rôzne zvyky, napríklad od stola mohla odísť len gazdiná, krájalo sa jabĺčko, ktoré predpovedalo zdravie v rodine a deťom sa robil medový krížik na čelo, aby ich mali všetci radi. Zvyky a tradíce sa regionálne líšili, v súčasnosti upadajú do zabudnutia.

Foto: Nicole De Khors, Burst.shopify.com


Sponzorované odkazy