Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianočná abeceda G-KAutor: redakcia
(13:40)

Za každým písmenom v abecede sa skrýva vianočný symbol. Odhaľte ich spolu s nami.

G


Gule - vianočnéi gule patria medzi tradičné vianočné ozdoby. V minulosti sa vyrábali z tenkého fúkaného skla, neskôr do módy prišli lacné plastové nerozbitné. Ako to už býva zvykom, sklené gule sú opäť v móde, často sú ručne maľované a ponúkajú sa ako exkluzívny tovar. Okrem gúľ obľúbenými vianočnými ozdobami sú vločky, mašle, drobné figúrky, vtáčiky, medovníčky, či ozdoby zo slamy.

Vianočné farebné kombinácie

H


Hviezda - Betlehemskú (vianočnú) hviezdu nasledujú „traja múdri (Gabriel, Baltazár, Melichár) z východu“ a ukazuje im cestu k miestu, kde sa narodil Spasiteľ. Na svojej ceste sa zastavili v Jeruzaleme, kde sa stretávajú s judským kráľom Herodesom a pýtajú sa ho: Kde je Ten, ktorý sa narodil ako židovský kráľ? Pretože sme videli jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu klaňať. Hviezda ich vedie do Ježišovho domu v meste, kde ho uctievajú a obdarúvajú ho zlatom, kadidlom a myrhou. Múdri ľudia potom dostanú božské varovanie, aby sa nevrátili k Herodesovi, a tak sa vracajú domov inou cestou. Kresťania veria, že hviezda bola zázračným znamením.

Vianočnou hviezdou sa ozdobuje vrchol vianočného stromčeka.

CH

Charita - pred Vianocami sa konajú rôzne zbierky a charitatívne akcie, ktorých cieľom je pomôcť tým najchudobnejším, alebo rôznym spôsobom znevýhodneným ľuďom na okraji spoločnosti. Pekná charitatívna akcia je Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, či varenie kapustnice pre ľudí bez domova.

Viac o vianočnej charite

I


Imelo - dodnes sa zachoval zvyk zavesiť imelo na lampu, alebo vložiť ho do vázy. Ľudia veria, že imelo prinesie do domu šťastie, lásku a odvahu. A najlepšie funguje, ak ho dostanete do daru. Našim predkom učarovali hlavne biele bobuľky imela, ktoré dozrievajú v decembri. Čím má viac bobuliek, tým viac šťastia prinesie.Vešali ho do domov ako ochranu pred ohňom, čarodejnicami a zlými duchmi. Na Štedrý deň muž smel pobozkať pod zaveseným imelom ktorúkoľvek ženu.

Podľa jednej legendy bolo imelo kedysi stromom, z ktorého Jozef vyrezal kolísku pre Ježiška. Po tridsiatich troch rokoch strom Rimania vyrúbali a vyrobili z neho kríž, na ktorom Ježiša ukrižovali. Strom sa od hanby zmenšil na malé kríčky, ktoré sú nútené žiť z iných stromov. Zahrňuje však dobrom všetkých, ktorí pod ním prejdú.

J


Ježiško - Vianoce sú oslavou narodenia malého Ježiška, Božieho syna. Meno Ježiš znamená Spasiteľ. Prívlastok Nazaretský dostal podľa mesta, v ktorom prežil detstvo. Kresťania ho nazývajú aj Ježiš Kristus, pričom Kristus nie je meno, ale titul a znamená Pomazaný. Starí kresťania často Ježiša nevolali Christos, ale používali grécke Chrestos, čo znamená dobrý.

Jasličky - sú súčasťou betlehemu a leží v nich Ježiško. Najčastejšie sú vyrobené z dreva a vystlané sú slamou.
betlehem

K


Koledy - Aj keď nám už často splýva význam slov koleda a vianočná pieseň, vianočné koledy sú ľudové piesne, ktoré sa viažu k sviatku narodenia Ježiša Krista, napr. Dnešný deň sa radujme, Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme vám!, Búvaj dieťa krásne, Tichá noc. Vianočné piesne sú koncipované širšie a viažu sa k vianočnému obdobiu, napríklad Rolničky, rolničky.

Viac o histórii kolied
Foto: Nicole De Khors, Burst.shopify.com


Sponzorované odkazy