Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

20.12. - Boh čaká aj na Tvoje ÁNO

20.12. - Boh čaká aj na Tvoje ÁNO

Evanjelium:
Lk 1, 26-38

Zamyslenie:
Skúsme sa vžiť do Máriinej kože. Mladé dievča žijúce jednoduchým, skrytým životom niekde v malej dedinke v Galilei. Zasnúbená, žijúca v tichosti, navonok ničím výnimočná. A jedného dňa prichádza anjel, pozdravuje ju ako plnú milosti. Tie slová sme čítali už toľkokrát, že sa nám zdá návšteva anjela úplne bežná a normálna. Akoby nás anjeli navštevovali každý deň. No on pokračuje: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida (...)“, a tu sa zastaví čas. Anjelove slová menia behom minúty celý Máriin život. Počkať! Ona má byť matkou toho dlho očakávaného Mesiáša? Mocný Boh, ktorý vyviedol jej ľud z Egypta a v dejinách urobil toľko zázrakov, si vybral ju? Jednoduché, mladé dievča z bezvýznamného mestečka? A čo Jozef? Mária vedela, aký trest a potupa jej hrozia, keď ľudia zistia, že čaká dieťatko. Povedzme si otvorene, keby sme stáli pred anjelom my, vyrútili by sme na neho hneď „milión“ otázok, výhovoriek a dôvodov, prečo práve ja nie som ten vhodný a vymenovali by sme mu všetky prekážky, ktoré sa nám zdajú byť neprekonateľné. Nech mala Mária akékoľvek pochybnosti, posledná anjelova veta znie jasne: „Lebo Bohu nič nie je nemožné!“ Poznala svoju poníženosť, ale ešte lepšie poznala Božiu veľkosť. A aj keď videla mnoho prekážok, vedela, že ak je toto Božia vôľa, ak je toto Jeho plán, tak Jemu nič nie je nemožné. Veď Jeho sila sa predsa dokonale prejavuje v našej slabosti.

Plug and Pray: Pane, toľkokrát ma pozývaš, aby som ti poslúžil, voláš ma ísť za Tebou. Odpusť, že často hľadím len na svoju slabosť, neschopnosť a možné prekážky a zabúdam na to, že Ty si všemohúci a tvoja múdrosť nemá hraníc. Na príhovor Tvojej milovanej Márie daj mi srdce pokorné a dôverujúce, že Tebe je všetko možné a Ty si väčší než všetky pochybnosti a prekážky tohto sveta. Túžim, ako Mária povedať: „Hľa služobník/služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova."

V akcii: Pokús sa byť dnes vnímavý na vnuknutia Ducha Svätého, a podobne ako Mária hovoriť Bohu áno, aj keď sa ti zdá, že si slabší ako okolnosti, alebo nie si ten vhodný. Stačí tak málo a uvidíš, aké zázraky sa môžu diať v srdciach druhých ľudí, alebo v Tvojom vlastnom ;)

Bonus: Pretože Boh si vyberá jednoduchosť a slabosť, aby práve vtedy mohol ukázať svoju silu a Lásku. Taký ON je, nádherne nepredvídateľný !
Saška
Projekt Vianoce