Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

18.12. - Zákon vs. Láska

18.12. - Zákon vs. Láska

Evanjelium:
Mt 1,18-24

Zamyslenie:
Spravodlivý človek nemal v Starom zákone význam morálne celistvej osoby. Písmo však pod pojmom spravodlivý človek chápe človeka verného Písmu a Mojžišovým predpisom. A Jozef bol spravodlivý človek. O tom svedčí aj skutočnosť, že nechcel vydať svoju manželku Máriu potupnej smrti ukameňovaním, pretože si myslel, že mu bola neverná. Pre svoju spravodlivosť sa Jozef napokon ocitá v kríze medzi zachovaním zákona a vlastným citom. Nechce Máriu udať, ale nepomýšľa si ju ani ponechať. Chce ju potajomky prepustiť. V Jozefovom srdci začína realizácia zákona „naštrbovať lásku“. V tomto okamihu zasahuje Duch Svätý a vraví mu, aby sa nebál prijať svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého. Príchodom Ježiša medzi nás prichádza Láska prostredníctvom Ducha Svätého ako naplnenie Zákona: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo". Najprv láska, potom poslušnosť. Druhá je plodom prvej, nie naopak. Potrebujeme si to opakovať, lebo často, keď sa z nášho srdca vytráca láska, snažíme sa ju napodobňovať pravidlami. Pravidlá však ducha nezastúpia.

Plug and Pray: Pane, vďaka Ti, že si prišiel do môjho života ako milosrdný Boh a premáhaš moju pýchu láskou. Prepáč mi, prosím, že sa niekedy v skrytosti obávam, že predsa nie je možné, aby si ma miloval bez ohľadu na moje slabosti a hriechy. Daj mi denne pocítiť, že som pre Teba niekým drahým a vzácnym, a že neskonale túžiš po mojej spoločnosti. Amen.

V akcii: Budem sa snažiť prekonať strach z toho, že nie som dostatočne milovaný/á. Budem prosiť Pána za to, aby čím skôr odstránil nedostatok mojej viery v Jeho všemohúcnosť.

Bonus:
Viem, že Tvoj Duch ma môže premeniť.Sloník
Projekt Vianoce