Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

5.12. - Viera, s ktorou sa oplatí kráčať

5.12. - Viera, s ktorou sa oplatí kráčať
Evanjelium: Lk 5, 17-26

Zamyslenie:
My ľudia často túžime vidieť obdivuhodné veci, ktoré sa pre nás stanú hodnotnými až vtedy, keď pošteklia naše zmysly. Veriť v niečo alebo v niekoho skôr, ako ho smieme vidieť, počuť, dotknúť sa ho, je pre nás veľmi ťažké. Ale zmysly sú klamlivé. Veď ak hluchý nepočuje spev vtákov, to ešte neznamená, že vtáci neexistujú. Alebo ak slepý nevidí východ slnka, to ešte neznamená, že na svete vládne len tma. Nakoľko môžeme veriť svojim zmyslom, že sú schopné zachytiť všetko? Neverme zmyslom, ale Bohu. Pretože, každý sa už sám v sebe sklamal, hľadajme oporu v Bohu. Poučme sa z viery od mužov z evanjelia, ktorí nepotrebovali dôkazy na to, aby uverili, že Pán má moc uzdraviť ochrnutého. Vďaka tejto veľkej viere ho boli schopní zniesť cez strechu k Ježišovi, bez ohľadu na veľkosť námah, ktoré vždy na ceste k Nemu čakajú.

Viera v Boha je krásna tým, že bez dôkazov existuje na svete najdlhšie.

Plug and Pray: Pane, moja viera nie je vždy príkladom ostatným. Keď Ťa nehľadám, strácam samého seba a všetko navôkol je zrazu náročnejšie. Prosím Ťa o silu, aby som bol schopný rozprávať sa o Tebe, čítať o Tebe, počúvať Ťa, zhovárať sa s Tebou vždy, keď mi to svedomie našepne. Jedine mojou snahou Ti budem bližšie. Prosím Ťa o požehnanie. Amen

V akcii: Pokús sa nájsť si dnes miesto (tichá izba, príroda, kostol), kde tvoj rozhovor s Bohom (stačí v krátkosti) bude o tvojej viere a On ti ukáže cestu. :)

Bonus: Po Tebe túžim, Pane!Ajka
Projekt Vianoce