Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

3.12. - Ukazujeme svetu Boha?

3.12. - Ukazujeme svetu Boha?
Evanielium: Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Zamyslenie:
My kresťania vedieme proti svetu nerovný boj. Zatiaľ čo svet ponúka našim bratom a sestrám zážitky a skúsenosť (aj keď klamlivú a lacnú), my ponúkame slová a informácie. U prvých kresťanov išlo hlásanie evanjelia ruka v ruke so skúsenosťou a zážitkom: uzdravenie, oslobodenie, kriesenie. Tieto veci z Cirkvi nikdy nevymizli, ale sú zriedkavejšie. Potrebujeme dať svetu opäť POCÍTIŤ, čo je to Božia blízkosť, potrebujeme UKÁZAŤ, aké to je byť s Bohom, kráčať s ním. Naše svedectvo tiež nemá byť mierené len na ateistov a inovercov, ale aj na našich blížnych z Cirkvi, ktorí sa niekedy stratia alebo potrebujú povzbudenie v skúškach.

Plug and Pray: Pane, ty si dával svojim učeníkom moc robiť divy a zázraky, ktorými svedčili o tebe a priťahovali k tebe ľudí. Ukáž mi dary, ktoré si mi dal, a ktorými môžem pôsobiť na duše vo svete. Nauč ma spoznávať silu, ktorú od teba mám, a napĺňať ňou každé moje svedectvo o tebe.

V akcii: Predstav si, že máš priniesť Krista ľuďom, ale nesmieš rozprávať. Ktoré gestá by si použil/a? Úsmev, pohľad, tichý súhlas? Možno sa v rozhovore zastaneš niekoho, komu krivdia, alebo pozorne počúvaš, keď rozpráva. Alebo iným spôsobom dáš pocítiť, aké to je byť v prítomnosti Božieho človeka.

Bonus:
Prinesme Krista svetu!Iosephus
Projekt Vianoce