Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Pravoslávne VianoceAutor: Bartolomej Matkobiš
03.01.2013 (00:01)

Prečo sa oslavujú pravoslávne Vianoce 6. januára? Veriaci, ktorí používajú starší, juliánsky kalendár sa na vianočné sviatky ešte len pripravujú. Vianoce podľa juliánskeho kalendára oslavujú na Slovensku najmä veriaci pravoslávnej cirkvi.
Ozaj, prečo sa oslavujú pravoslávne Vianoce 6. januára?


Nie je to celkom tak. Pravoslávni začínajú sláviť pravoslávne Vianoce tiež ako ostatní kresťania - 24. decembra, avšak podľa staobylejšieho – juliánskeho kalendára.  Keď je podľa juliánskeho kalendára 24. december, podľa svetského kalendára  (gregoriánskeho) je už 6. januára. Kvôli ľahšej orientácii budeme v ďalšom texte používať dátumy, ktoré odpovedajú svetskému kalendáru a v zátvorke uvedieme dátum podľa juliánskeho kalendára.

Pravoslávne Vianoce nasledujú po 40-dňovom  pôste a slávia sa tri dni

Pravoslávni sa na Vianoce pripravujú dlhodobo. V predvianočnom období dodržiavajú pôst, ktorý trvá 40 dní, na rozdiel od katolíkov, ktorí trávia advent. Samotné Vianoce sa oslavujú v pravoslávnej cirkvi 3 dni. Deň pred sviatkami 6. januára (24.decembra) sa konajú bohoslužby známe ako Veliké povečerie. Predtým zasadnú pravoslávni veriaci za štedrovečerný stôl, kde sa podávajú ešte pôstné jedlá.  7. januára (25. decembra) sa koná svätá liturgia k sviatku Roždestva Christova (Narodenia Ježiša Krista, Vianoce), spievajú sa vianočné piesne a koledy. Po tomto sviatku nasleduje 8. januára (26.decembra) sviatok sobor presvjatoj Bohorodici (presvätej Bohorodičky) a 9. januára (27. decembra) si pravoslávni pripomenú sviatok sv. prvomučeníka Štefana. Cirkevný Nový rok budú pravoslávni sláviť 14. januára (1. januára) a sviatok  Bohojavlenia (Bohozjavenia) pripadá na 19. januára. (6. januára).


Pravoslávne Vianoce - Roždestvo Christovo - Ladomírova


Liturgické prežívanie osláv pravoslávnych Vianoc

Najprísnejší pôst sa dodržuje na Štedrý večer, keď sa slávia tzv. cárske časy s čítaním bohoslužobných textov viažúcich sa k sviatku Roždestva zrána. Následne okolo obeda sa slávi Liturgiou svätého Vasilija Veľkého s večerňou. Na nej sa čítajú starozákonné čítania ohlasujúce Christovo narodenie. Veliké povečerie s posvätením chlebov, pšenice, vína a oleja sa koná neskoro večer. Na ďalší deň doobeda sa slávi slávnostná liturgia k sviatku Vianoc – ktorého presný názov v cirkevnoslovančine je Roždestvo Hospoda, Boha i Spasa  našeho Isusa Christa. V pravoslávnej cirkvi na Slovensku totiž nie je zvykom slúžiť polnočnú omšu. Druhý deň  je zasvätení prsv. Bohorodičke, ktorá je dominantnou postavou vianočných sviatkov. A tretí deň je symbolicky zasvätený  prvému mučeníkovi sv. Štefanovi.  


Orthodox Christmas - Velikoje povečerje

Zvyky počas pravoslávnych Vianoc

Je obdivuhodné, že i v dobe globalizácie si pravoslávni doteraz zachovali zvyky a tradície svojich predkov siahajúce až do doby sv. Cyrila a sv. Metoda. Okrem spomínaného slávenia sviatkov podľa juliánskeho kalendára je pre pravoslávnych typické, že ako bohoslužobný cirkevný jazyk používajú už stáročia cirkevnoslovančinu. A aj unikátne cirkevné spevy východných cirkví – prostopenije, ako poznáme len  na našom a blízkom  územísa možno stanú súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.  Bohatosťou zvykov a tradícii sa vyznačujú najmä tradície Rusínov, ktorí tvoria význačnú časť pravoslávnycha preto sa oslavy Vianoc podľa juliánskeho kalendára sa niekedy u nás nazývajú aj ako Rusínske (rusnácke, ruské) Vianoce.

Na Štedrý deň: Svjatyj večur sa všetci tešia. Všetci sa mimo iného pripravujú aj na štedrú večeru, aj keď jej súčasťou by mali byť ešte stále len pôstne jedlá (nemala by tam byť ani ryba). Pred štedrou večerou sa členovia rodiny poumývajú v studenej vode napríklad aj v potoku. Všetky jedlá sú už pripravené, aby nikto, ani gazdiná, nemusel odbiehať od stola. Ak niekto z rodiny nie je prítomný, odložia mu na stôl tanier. 


Pravoslávne Vianoce - Príprava na Štedrovečernú večeru


Štedrá večera sa začína spoločnou modlitbou v staroslovienčine. Po nej zvyčajne pán domu povie úvodnú reč. Gazdiná následne vyznačí každému na čelo kríž z medu. Prítomní sa začnú ponúkať z navarených pokrmov. Dôležité je, že musia zo všetkého aspoň okoštovať. Začína sa cesnakom, medom, oplátkami, chlebom a soľou. Následne sa podávajú jedlá: pôstna  kapustnica (bez klobásy),hubová mačanka, domáci šalát (s rybou), plnené pirohy a makové bobaľky. Po absolvovaní večere  sa členovia rodiny  pomodlia, idú sa pozrieť pod vianočný stromček a vyberú sa na bohoslužbu.

Na druhý deň už nie je pôst, a tak je nálada a oslava sviatkov radostná. Veriaci sa už zdravia pozdravom Christos raždajetsja! Slavite Jeho! Von vychádzajú koledníci a spievajú prekrásne pravoslávne koledy.

 
Na záver ešte pridávame názov sviatku Roždestva - pravoslávnych Vianoc zapísaný v cirkevnej slovančine  :

Roždestvo
(  čítaj : Roždestvo Hospoda, Boha i Spasa  našeho Isusa Christa )


Pravoslavne Vianoce - Christos raždajetsja


Súvisiace linky:

Pravoslávne vianočné bohoslužby Bratislava  – Bohoslužobný poriadok

Pravoslávne vianočné bohoslužby Prešov – Bohoslužobný poriadok

O pravoslávnej cirkvi – história a súčasnosť

Pravoslávne Vianoce  - archív Vianoce.sk

Pravoslávne Vianoce v médiách – aktuálne programy v tv a rádiách 2013

Recept na rusínsku mačanku - ako sa robí rusínska mačanka - video

1. TIP na darček
Bezdrôtová nabíjačka Hinyx
2. TIP na darček
Tréningové kocky
3. TIP na darček
Inteligentná hra Gravity Maze
4. TIP na darček
Nabíjateľný ohrievač rúk

Sponzorované odkazy