Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

04.12. - Neboj sa byť iným - Mk 1,1-8

04.12. - Neboj sa byť iným - Mk 1,1-8
„Nechaj to radšej tak.“ „Prečo musíš stále vyčnievať z davu?“ „Si taký divný.“ Často sa nám v živote stáva, že nás ľudia nechápu, nevedia prečo robíme veci, ktoré robíme, prečo chodíme tam, kam chodíme. Dokonca sa môže stať, že to občas nechápeme ani my sami. Hovoríme tomu nutkanie, pocit, vnútorný hlas. Boh do každého z nás vložil niečo, čo nás ženie tým správnym smerom. Ale ako spoznám, čo je Božia vôľa? Na to máme v Písme mnoho odkazov a rád. Určite to nebudú zlé veci, ale skôr myšlienky, ktoré nás posúvajú k väčšej láske, radosti a pokoju. Tak, ako je aj v dnešnom evanjeliu (Mk 1,1-8): „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.“ Ján Krstiteľ chodil v ťavej srsti a jedol kobylky. Divné, nie? A predsa plnil Božiu vôľu. Nebojme sa aj my byť „divnými“ pre tento svet. Aj od nás Boh chce, aby sme boli jedineční. Možno nie tak, ako bol Ján Krstiteľ, ale tým štýlom, ktorý do nás vložil. Aj na nás je myslené slovo z toho istého evanjelia: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.“ Naším cieľom na Zemi nie je bohatstvo, sláva, či moc. Ale plniť Božiu vôľu a žiť nebo už teraz na Zemi.

Plug and pray:
Pane, nauč ma rozoznávať Tvoju vôľu. Daj, aby som aj ja naplnil zámer, pre ktorý si ma stvoril a aby som Ťa po svojej smrti mohol vidieť z tváre do tváre. Nenechaj ma stratiť sa v tomto pomýlenom svete, ale dávaj mi silu, aby som dokázal s Tvojou múdrosťou čeliť všetkým nástrahám.

V akcii:
Ak žijem naplno život s Bohom, dôverujem mu a riadim sa tým, čo mi hovorí, nemusím sa ničoho báť. Pomocou modlitby a dôvery v Neho môžeme odkrývať to, čo do nás Boh vložil. Dnes sa nebudem báť byť iným a pôjdem za tým, čo mi hovorí Boh. Nebudem dávať na svetské rady, ani myslieť na pozemské hodnoty, ale naplno sa oddám tým Božím.

Bonus:
Ako bonus si môžeš pozrieť video chalana, ktorý sa nebál prísť na pódium pred oči miliónov divákov a aj napriek tomu, že nemá jednu ruku a zvyšok tela má zdeformovaný, dokáže svojim krásnym hlasom potešiť mnoho ľudí. Emmanuel Kelly dokonca nepozná svojich biologických rodičov a pozrite sa na radosť v jeho očiach. Život má byť naplnený, ak chceme byť skutočne šťastní, musíme plniť Božiu vôľu.Zdroj: Laura, združenie mladých a Domka, združenie saleziánskej mládeže