Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianočný príbeh o hviezde a mudrcoch(10:00)

Keď sa Ježiš narodil, objavila sa na nebi nová hviezda. Bola taká veľká a jasná, že mudrci, ktorí skúmali každú noc oblohu, ešte nikdy nevideli takú krásnu hviezdu. Dali hlavy dohromady a mudrovali. Čo to má znamenať? "Ja viem", povedal jeden z nich "niekde sa narodilo Kráľovské Dieťa. "Iný mudrc povedal: "To sa iste narodil ten dobrý kráľ, židovský Mesiáš, na ktorého ľudia tak dlho čakali. Poďme sa mu pokloniť a vezmeme mu dary, aké sa patria pre kráľa."

A tak sa títo mudrci vydali na ďalekú cestu. Žiariaca hviezda im ukazovala kadiaľ majú ísť. Doviedla ich do Jeruzalemu. Tu zastavili pred palácom vladára Herodesa. Mysleli, že sú v cieli. Pýtali sa: "Kde je práve ten narodený Židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť."

Ako to počul Herodes, veľmi sa znepokojil. Žiadne dieťa sa v kráľovskom paláci nenarodilo. Tu si však spomenul, že medzi ľuďmi sa rozpráva o starom proroctve o narodní Mesiáša - židovského kráľa. Začal sa báť o svoj trón. Preto si dal zavolať židovských učencov a znalcov starých kníh a pýtal sa ich, kde sa má Mesiáš narodiť. Oni odpovedali: "V Betlehéme, lebo tak je písané v prorockých knihách."

Herodes povedal mudrcom. "Choďte a pátrajte dôkladne po tom dieťati a až ho nájdetete, oznámte mi to, aby som sa mu aj išiel pokloniť." Mudrci kráľa poslúchli a vydali sa na cestu. A mudrci išli za hviezdou, až sa zastavili na mieste, kde to dieťa bolo. Mudrci vošli do chlieva a uvideli tam dieťatko s Jozefom a Máriou. Pokľakli pred ním na zem a darovali mu zlato, kadidlo a myrhu.

Herodes bol krutý kráľ. Nechcel sa vôbec pokloniť dieťaťu, ale chcel ho zabiť, len aby neprišiel o svoj trón. Mudrci však dostali vo sne od Boha pokyn, aby sa už do Jeruzalema nevracali. Jozefovi sa vo sne ukázal anjel a povedal: "Vstaň, vezmi dieťa a matku a uteč do Egypta a zostaň tam, pokiaľ ti nepoviem, lebo Herodes che dieťa zabiť. "Herodes skoro pochopil, že ho mudrci neposlúchli a o dieťati mu nepovedali. Veľmi sa nahneval. Nechal v krajine zabiť všetkých malých chlapcov do dvoch rokov, ale Ježiš bol už dávno v bezpečí.

Poď si prečítať ďalšie vianočné príbehy >>>

Zdroj: http://www.vira.cz/glosar/vanoce/pribeh-o-hvezde.htm, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy