Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Jozef Tiso - kňaz a prezident

Jozef Tiso - kňaz a prezident
TIPY pre mužov, kultúra a umenie

Útla knižka nemôže a nechce ponúknuť vyčerpávajúcu analýzu takej zásadnej témy, akou je historický zástoj Jozefa Tisu v slovenských dejinách, ale je príspevkom do diskusie predovšetkým o jednej osobitnej dimenzii Tisovej osobnosti ‒ o Tisovom kňazstve. Kúpite na www.postscriptum.sk

Zborník z vedeckého seminára v Nitre zostavila prof. Emília Hrabovec

Diskusia o tejto dôležitej postave slovenských dejín prvej polovice 20. storočia je stále živá, no najmä polarizovaná. Táto knižka nemá ambíciu dať vyčerpávajúcu odpoveď na všetky otázky súvisiace s Tisovým pôsobením či s jeho zástojom v dejinách, ponúka však niekoľko pohľadov na problematiku, ktoré zohľadňujú predovšetkým jej cirkevno-historický aspekt.

Kniha na 216 stranách obsahuje tieto odborné príspevky historikov: Tisova náuka o národe a štáte (M. S. Ďurica, P. Zahatlan); Jozef Tiso, kňaz, spolupracovník biskupa Karola Kmeťka (V. Judák); Jozef Tiso a Svätá stolica (E. Hrabovec); Jozef Tiso a biskup Andrej Škrábik (G. Brendza); Proces s Jozefom Tisom v kontexte retribúcie na Slovensku (M. Malatinský); Dr. Jozef Tiso v pamäti národa (M. Lacko).

Kúpiť darček »