Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Adventné zamyslenie 22.12. -Blahoslavená je tá, ktorá uverila22.12.2016 (10:30)

Evanjelium: Lk 1, 46-56


Zamyslenie:
V dnešnom evanjeliu počúvame Máriin chválospev Magnificat. Z kontextu vieme, že bol Máriinou bezprostrednou odpoveďou na Alžbetin pozdrav, keď ju navštívila v jej dome. Celý Máriin život bol chválospevom, oslavou Boha. A v tej chvíli to dokázala krásne vyjadriť slovami. Ona je tou vyvolenou, na ktorej poníženosť Boh siahol. Budú ju blahoslaviť všetky pokolenia, pretože sa stane matkou Božieho Syna. Ujal sa Izraela, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Mária nevedela, čo ju čaká. No bola do krajnosti oddaná Jeho vôli. Uverila Jeho slovu. Takisto sa Boh chce ujať aj teba. Či tomu veríš a či nie. Lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Len v poníženosti a dôvere kráčaj s Ním, ako to robila Mária.

Plug and pray: Drahý Ježiš, ďakujem ti, že si mi dal svoju matku za vzor poníženosti a dôvery. Prosím ťa, pomôž mi byť každým dňom viac a viac ako ona.

V akcii: Skús dnes porozmýšľať, ako by vyzeral tvoj vlastný chválospev Bohu.

Bonus: Pozdvihni oči k nebu!Evka
Projekt Vianoce
Zdroj: Projekt Vianoce, Foto: Projekt Vianoce

1. TIP na darček
Svietiaci adventný veniec
2. TIP na darček
Manželské nehody
3. TIP na darček
Ručne vyrezávané náušnice
4. TIP na darček
Čítačka Kindle Paperwhite

Sponzorované odkazy