Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Rusíni sú svetoví - 6. časť: Jurij Venelin Huca - Otec bulharskej gramatikyRusínsky erb
Autor: Čemerica
20.12.2016 (10:20)

Jeho druhým domovom bolo vtedy všetkými zabudnuté Bulharsko. Pravidelne tam cestoval, aby študoval jeho históriu, folklór i jazyk a pomohol tak tomuto národu s obrodením. (PR správa)

Sám bol však Rusín z malej obce na Podkarpatskej Rusi. Jurij Venelin Huca.

Smer Bulharsko

Narodil sa v Tibave, ktorá je dnes súčasťou Ukrajiny, do rodiny pravoslávneho kňaza s rusínsko-rumunskými koreňmi. To bol vhodný základ pre jeho ďalšie vzdelávanie i kariéru. Venelin študoval na Filozofickej fakulte Ľvovskej univerzity a neskôr odišiel do Besarábie, kde sa venoval jazyku a kultúre miestnych Bulharov. Potom odišiel do Moskvy, kde vyštudoval lekárstvo, láska k slavistike ho však nikdy neopustila.

Aj preto pravidelne podnikal poznávacie cesty do Bulharska. Táto krajina bola vtedy súčasťou Osmanskej ríše a úplne zabudnutá európskymi vedeckými kruhmi. V rokoch 1830 až 1831 podnikol do regiónu dlho očakávanú cestu, ktorej cieľom bolo zmapovať podľa možnosti všetky knihy a rukopisy v slovanských jazykoch a jazyku moldavskom či gréckom, ktoré sú uložené v kláštoroch a knižniciach. Venelin sa na istý čas usadil aj v Odese, kde sa v dôsledku nedávnej vojny, zdržiavala veľká bulharská kolónia. Napriek prekážkam a podozrievaniu zo strany Turkov, výsledkom jeho expedície boli historické state, komentáre, slovník i zápisky bulharského folklóru.

Prvá gramatika

Po návrate do Ruska vydal prvú prácu z dejín, literatúry a folklóru Bulharska (Drevnije i nynějšnije bolhare v političeskom, narodopisnom i religioznom ich otnošenii k rossijanam). Tá vyvolala širokú diskusiu v ruských vedeckých kruhoch.

Venelin bol veľmi aktívny, vydával publikácie a vedecké články o slavistike. Mnohé diela boli publikované až po jeho smrti, napríklad aj vôbec prvá gramatika bulharského jazyka. Tvrdá práca a nepravidelný dôchodok mu totiž podlomili zdravie a jeho náhla smrť vyvolala početné reakcie aj v Bulharsku. Na jeho hrobe bolo napísané: „On prvý pripomenul svetu zabudnutý, ale kedysi slávny a mocný kmeň Bulharov a vrúcne si želal jeho oživenie. Pane, vyslyš modlitbu svojho služobníka.“ Náhrobný kameň bol však zničený v časoch Sovietskeho zväzu. Venelinovi jeho rusínsky pôvod a znalosť rusínskej kultúry veľmi pomohlo v dokonalom poznaní slovanských jazykov a prostredia. Venelín hoci bol Rusín, je považovaný za spoluzakladateľa slavistiky v Rusku a významnú osobnosť bulharského národného obrodenia. 
 
Rusíni sú treťou najpočetnejšou národnostnou menšinu na Slovensku. Žijú i na Ukrajine, Poľsku, Rumunsku, Maďarsku, srbskej Vojvodine a v USA. Ich história, kultúra a spisovný jazyk ich radia medzi najstaršie svojbytné národy v strednej Európe. Spomedzi Rusínov pochádza mnoho významných svetových osobností, ktorým ich pôvod a rusínske korene výrazne pomohli. Nehanbíme sa za materinský jazyk: Hovoríme od srdca – spolu po rusínsky.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné OZ Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.
 
Foto: Čemerica

1. TIP na darček
That Sugar film
2. TIP na darček
Penny board
3. TIP na darček
Pena na holenie North for Men Sensitive
4. TIP na darček
Pásikavé šaty s dlhým rukávom

Sponzorované odkazy